ساخت وطراحي انواع كوره مخصوص توليدزغال قلياني وكبابي
بهترين وبينظيرترين كوره مخصوص توليدزغال قلياني وكبابي بابهترين كيفيت

دوستان عزيز براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره انواع كوره وروشهاي توليدذغال ليمو لطفاً تماس بگيريد توضيح ميدم. 09104513233


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۴:۰۱ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

باسلام اموزش وراه اندازي كارگاه ازصفرتاصدبابهترين كيفيت دوستان كه تمايل به يادگيري روش توليدذغال ليم.بروش جهرم ياهمان سنتي لاخولي باشلتوك برنج است ميباست دردرجه اول ازكارگاه ماديدن كرده وبعدازپسنديدن كيفيت ذغال توليدشده مااقدام براه اندازي كازگاه توليدذغال ليمووكبابي نمايند.باتشكر09104513233


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۳۳:۴۰ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

زغال مركزي 09104513233:
سلام::
آموزش وراه اندازي ازصفرتاصد
كارگاه توليد زغال بروش سنتي يالاخولي جهرم بااستفاده ازسوخت
شلتوك برنج...
دوستاني كه به هر دليلي براي خريد كوره صنعتي ما مشكل دارند
ميتوانند براي راه اندازي كارگاه توليدي ذغال خودازروش سنتي
استفاده كنند،دوستان براي آموزش
روش سنتي،،،قبل از هركاري از كارگاه ماديدن كرده وبعدازتاييد
زغال توليديه ما ميتوانيدبراي
بستن قرارداد اقدام نماييد،،
دوستان عزيز براي بازديد از كارگاه
ماقبلابااين شماره تماس بگيريد....
09104513233صوفي...ً.......


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۱۶:۴۷ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

زغال مركزي 09104513233:
سلام::
فروش انواع زغال ليمو.. سيب.. اوكاليپتوس.. بلوط..طاق.. فشرده.
پسته.. انجير..زيتون..وزغال كبابي
باكيفيت عالي بدون گاز...بو.. جرقه
وباسوخت صدرصد تضميني..
دوستان براي دريافت نمونه زغال،، وشرايط اخذ نمايندگي فروش ميتوانيد در ساعات اداري باماتماس بگيريد ۰۹۱۰۴۵۱۳۲۳۳زغال مركزي...


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۱۵:۲۸ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

زغال مركزي 09104513233:
باسلام خدمت دوستان عزيز.....
دوستان براي آگاهي يكسري از افرادكه تازه ميخواهند وارد كار
توليدزغال ليمو بشوندلازم دانستم
درباره سودهي كارگاه توليدذغال ليموتوضيحاتي بدهم،
دوستان اصولاكورهاي صنعتي ذغال ضريب تبديل چوب به زغال
رابصورت يك به چهارودرصورتي كه چوب شماخشك باشديك به سه
انجام ميدهند،امابنده تاالان كوره اي نديده ام كه كمتراز۳۰درصدپرت
و ضايعات داشته باشد كه همين موضوع ضريب توليد رابه حداقل
يك به ۶/۵ميرساندتازه اگركيفيت
ذغال تبديل شده به نحوعالي باشد
پس نتيجه اي كه از اين درصد توليدوقيمت فعلي چوب و هزينه
هاميتوان گرفت اين است كه بايد
در خريدكوره دقت خيلي فراواني
كردمعمولا هرده تن چوب بايدپنج ميليون تومان سودآوري داشته باشد... دوستان عزيزبازهم براي دريافت اطلاعات مفيدتروبيشتر
ميتوانند باماتماس بگيرند.صوفي 09104513233


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۱۴:۰۴ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

زغال مركزي 09104513233:
سلام::
فروش انواع شلتوك ياسبوس برنج مخصوص توليد انواع زغال لاخولي
ياهمان سنتي جهرم.زيرقيمت بازار
تحويل فوري درب كارگاه، دوستان
هردونمونه شلتوك دوكوب ودرشت
بسته به نيازشماموجودميباشد،،
دوستان عزيز براي دريافت قيمت
روزوثبت سفارش لطفا بااين شماره
تلفن بگيريد..((((09104513233))))


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۱۳:۰۳ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

زغال مركزي 09104513233:
باسلام....
دوستان عزيز از اينكه وقت گذاشته و مطالب اين حقيررا
ميخوانيدمتشكرم،بنده حدود۱۵سال است كه درزمينه توليدوفروش زغال ليمو فعاليت ميكنم،وحدود۶سال است كه دركل كشور آموزش توليدزغال لاخولي ياهمان سنتي جهرم راآموزش ميدهم،دوستان بدون شك بنده اولين نفري بودم كه اين روش راآموزش ميدادم وميدهم،البته با
تغييرات اساسي كه دراين روش داده بودم.
دوستان روش سنتي تاوقتي كه چوب مركبات زيرقيمت۶۰۰بودسودخوبئ داشت ولي متاسفانه بعدازبالارفتن بي حدچوب اين روش ديگر سودي نداشت كه بنده ناگزيربه سمت
ساخت و طراحي كوره صنعتي كشيده شدم البته دراين۱۵سال چندين كوره هم ساخته ودرحال بررسي تمام كوره هاي موجوددرخارج كشورنيزبودم،به والله قسم دوسه سال پيش اصلا
كسي به عنوان كوره سازوجودنداشت كه الان من نمي دونم از كجا اينقدر كوره ساززيادشده،دوستان دليل اين همه
پرحرفي آين است كه دراين مدت افراد زيادي بامن تماس گرفتند كه
بعد ازخريدكوره بيچاره شده وواقعابه خاك سياه نشسته اندو دليل همه اين بدبختيهاهم تمام از اين كوره هاي ناكارامداست،ازاين
روكساني كه جديداتصميم به راه
اندازي كارگاه وخريدكوره گرفته اند عاجزانه تمناميكنم،درانتخاب
كوره وسابقه شركت سازنده حتما
حتما حتما تحقيق كنيد،تاخدايي
ناكرده شماهم جزع افرادضرركرده
دراين شغل نباشيد،وتنهاكاري كه از
دست من برخواهدامددادن مشاوره
رايگان به همه عزيزان است،انشالا
همه در كنارهم ازاين سفره بهرمند
شويم...09104513233صوفي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۱۲:۲۲ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

زغال مركزي 09104513233:
باسلام....
دوستان عزيز از اينكه وقت گذاشته و مطالب اين حقيررا
ميخوانيدمتشكرم،بنده حدود۱۵سال است كه درزمينه توليدوفروش زغال ليمو فعاليت ميكنم،وحدود۶سال است كه دركل كشور آموزش توليدزغال لاخولي ياهمان سنتي جهرم راآموزش ميدهم،دوستان بدون شك بنده اولين نفري بودم كه اين روش راآموزش ميدادم وميدهم،البته با
تغييرات اساسي كه دراين روش داده بودم.
دوستان روش سنتي تاوقتي كه چوب مركبات زيرقيمت۶۰۰بودسودخوبئ داشت ولي متاسفانه بعدازبالارفتن بي حدچوب اين روش ديگر سودي نداشت كه بنده ناگزيربه سمت
ساخت و طراحي كوره صنعتي كشيده شدم البته دراين۱۵سال چندين كوره هم ساخته ودرحال بررسي تمام كوره هاي موجوددرخارج كشورنيزبودم،به والله قسم دوسه سال پيش اصلا
كسي به عنوان كوره سازوجودنداشت كه الان من نمي دونم از كجا اينقدر كوره ساززيادشده،دوستان دليل اين همه
پرحرفي آين است كه دراين مدت افراد زيادي بامن تماس گرفتند كه
بعد ازخريدكوره بيچاره شده وواقعابه خاك سياه نشسته اندو دليل همه اين بدبختيهاهم تمام از اين كوره هاي ناكارامداست،ازاين
روكساني كه جديداتصميم به راه
اندازي كارگاه وخريدكوره گرفته اند عاجزانه تمناميكنم،درانتخاب
كوره وسابقه شركت سازنده حتما
حتما حتما تحقيق كنيد،تاخدايي
ناكرده شماهم جزع افرادضرركرده
دراين شغل نباشيد،وتنهاكاري كه از
دست من برخواهدامددادن مشاوره
رايگان به همه عزيزان است،انشالا
همه در كنارهم ازاين سفره بهرمند
شويم...09104513233صوفي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۴۲:۰۱ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

زغال مركزي 09104513233:
سلام::
فروش انواع شلتوك ياسبوس برنج مخصوص توليد انواع زغال لاخولي
ياهمان سنتي جهرم.زيرقيمت بازار
تحويل فوري درب كارگاه، دوستان
هردونمونه شلتوك دوكوب ودرشت
بسته به نيازشماموجودميباشد،،
دوستان عزيز براي دريافت قيمت
روزوثبت سفارش لطفا بااين شماره
تلفن بگيريد..((((09104513233))))


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۴۰:۴۸ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]

زغال مركزي 09104513233:
باسلام::
طراحي وساخت دستگاه مخصوص برش زغال فشرده و ليمو،دوستان لازم بذكر است كه
دستگاه طراحي شده توسط شركت زغال مركزي چندبرتري عمده نسبت به دستگاه هاي موجوددربازاررادارا
ميباشد كه ..(۱)بدون خطر بودن آن
(۲)نصب مكنده بسيار قوي(۳)سبك
بودن وقابل جابجايي راحت(۴)
مادام‌العمر بودن تيغه برش آن...
بااين حال دوستان براي هماهنگي
براي بازديدو آشنايي با مشخصات فني آن ميتوانيد باماتماس بگيريد ۰۹۱۰۴۵۱۳۲۳۳زغال مركزي((صوفي)


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۴۰:۰۰ ] [ زغال مركزي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 164
امکانات وب
طراحی حرفه ای سایت  / ایمیل مارکتینگ شاپ / افزایش فالوور اینستاگرام / ساخت وبلاگ